gm1 123213 jiaoxue
查看: 1135|回复: 13

[单职业版本] 血流成河神器打金单职业-幸运项链-秒杀勋章-自动喝药-限时奖励-幸运基金-Gom引擎

[复制链接]

3829

主题

3869

帖子

6万

积分

管理员

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

积分
61345

最佳新人活跃会员热心会员推广达人灌水之王突出贡献优秀版主荣誉管理论坛元老

QQ
发表于 2020-9-12 20:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
【魅影之城】\盾牌锻造   3     307    317        <·倍攻盾牌·>\(锻造)    0    20001    0
【魅影之城】\时装锻造          3     311    317        <·巧夺天工·>\(时装)    0    20002    0
【魅影之城】\切割锻造   3     315    317        <·秒杀勋章·>\(切割)    0    20004    0
【魅影之城】\仇家追杀        3     328    324     ★仇家★追杀★\¨(复仇)¨\┅┅┅┅┅┅    0    8    0

【魅影之城】\转生使者   3     302    317        <·转世轮回·>\(倍攻)    0    20000    0
【魅影之城】\幸运项链   3     320    317        <·项链幸运·>\(强化)    0    20003    0
【魅影之城】\二级密码        3     299    323     ★二级★密码★\¨(修改)¨\┅┅┅┅┅┅    0    20007    0
【魅影之城】\货币兑换   3     299    327     ★货币★兑换★\¨(商人)¨\┅┅┅┅┅┅    0    20008    0
【魅影之城】\赞助大使   3     323    329     ★赞助★大使★\¨(会员)¨\┅┅┅┅┅┅    0    20009    0
【魅影之城】\攻城奖励   3     328    320     ★沙城★捐献★\¨(奖励)¨\┅┅┅┅┅┅    0    20011    0
【魅影之城】\投资系统        3     323    320     ★投资★使者★\¨(基金)¨\┅┅┅┅┅┅    0    12    0
【魅影之城】\罪恶森林   3     323    341     ★≮龍門森林≯★          0    20015    0
【魅影之城】\狂暴之地   3     312    341     ★≮狂暴之地≯★         0    20016    0
【魅影之城】\神魔大陆   3     300    341     ★≮龍門小村≯★         0    20030    0
【魅影之城】\赞助圣地   3     318    341     ★≮赞助圣地≯★         0    20016    0
【魅影之城】\冰雪世界   3     306    341     ★≮龍門雪域≯★         0    20017    0
【神魔大陆】\盾牌地图   3     328     328      ★≮回馈地图≯★         0        20014        0
【神魔大陆】\盾牌地图   Dpdt03x4     98     94      ★≮回馈地图二层≯★         0        20014        0
【神魔大陆】\盾牌地图   Dpdt03x2     98     94      ★≮回馈地图三层≯★         0        20014        0
【魅影之城】\复活祭坛   3     299    334     ★≮狂暴祭坛≯★         0    20018    0
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
【传送员】\传送服务     3     323    324        ★城市★传送★\¨(快捷)¨\┅┅┅┅┅┅    0    20022    0
【传送员】\传送服务     5     139    336     ╰―――――╯\╭¨快捷¨╮\★城市·传送★   0    20022        0
【传送员】\传送服务     4     242    201     ╰―――――╯\╭¨快捷¨╮\★城市·传送★   0    20022        0
【传送员】\传送服务     3     329    269     ╰―――――╯\╭¨快捷¨╮\★城市·传送★   0    20022        0
【传送员】\传送服务    11     179    326     ╰―――――╯\╭¨快捷¨╮\★城市·传送★   0    20022        0
【传送员】\传送服务     6     124    157     ╰―――――╯\╭¨快捷¨╮\★城市·传送★   0    20022        0
【传送员】\行会领奖     Hhzb01x   12   12        ★颁奖★大使★\¨(争霸)¨\┅┅┅┅┅┅           0    20022        0
【传送员】\直飞皇宫     Sjhd01x   11   12        ★沙城★皇宫★\¨(直达)¨\┅┅┅┅┅┅           0    20022        0

【传送员】\二级密码        Xsdt01x   24   19    ╰──────╯\╭二级·密码╮\★禁止创建白名★\★违者删号处理★        0    20023        0
【传送员】\二级密码        Xsdt01x   16   28    ╰──────╯\╭二级·密码╮\★禁止创建白名★\★违者删号处理★        0    20024        0
【传送员】\二级密码        Xsdt01x   24   28    ╰──────╯\╭二级·密码╮\★禁止创建白名★\★违者删号处理★        0    20025        0
【传送员】\二级密码        Xsdt01x   16   19    ╰──────╯\╭二级·密码╮\★禁止创建白名★\★违者删号处理★        0    20026        0
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
;------------------------------------------↓(二大陆)神魔大陆↓------------------------------------------
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
【神魔大陆】\天命锻造   Smdl01x     93     89      〈·天命锻造·〉         0        20000        0
【神魔大陆】\称号晋升   Smdl01x     89     89   〈·称号系统·〉\(元素) 0        20004        0

【神魔大陆】/神魔空间   Smdl01x     84     91      ★≮龍門秘境≯★         0      20030        0

【神魔大陆】\龙之谷     Smdl01x     84     106       ★≮龙之谷≯★         0        20017        0
【神魔大陆】\龙之谷     Lzsg01x     49      63     ★≮龙之谷二层≯★         0        20017        0

【神魔大陆】\盾牌地图   Smdl01x     84     99      ★≮盾牌地图≯★         0        20014        0
【神魔大陆】\时装地图   Smdl01x     95     109      ★≮时装地图≯★         0        20014        0
【神魔大陆】\称号地图   Smdl01x     101     106      ★≮称号地图≯★         0        20014        0

【神魔大陆】/凤音山     Smdl01x     104     102       ★≮龍門深山≯★         0      20027        0
【神魔大陆】/鬼枯林     Smdl01x     104     97       ★≮龍門枯林≯★         0      20027        0
【神魔大陆】/灵溪谷     Smdl01x     98     94       ★≮龍門山谷≯★         0        20027        0

【神魔大陆】\转生地图   Smdl01x     97     89      ★≮转生地图≯★         0        20015        0
【神魔大陆】\等级地图   Smdl01x     91     85      ★≮等级地图≯★         0        20016        0


【神魔大陆】\天命地图   Smdl01x     96     85       ★≮天命地图≯★     0      20028   0
【神魔大陆】\卧龙之地   Smdl01x     86    85       ★≮龍門之地≯★     0      20029   0


;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
;------------------------------------------↓(三大陆)神魔空间↓------------------------------------------
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
【神魔大陆】/突破等级   Smkj01x     20     17     〈·等级突破·〉\(提升)         0        20034      0
【神魔空间】/雄霸天下   Smkj01x     14     23     〈·雄霸天下·〉\(王者)         0        20031      0
;【神魔空间】/终极打造   Smkj01x     28     32     〈·终极觉醒·〉\(熔炼)         0        20032      0
;【神魔空间】/突破等级   Smkj01x     20     17     〈·渡劫渡劫·〉\(巅峰)         0        20034      0
【神魔空间】/神龙护体   Smkj01x     26     23     〈·神龙护体·〉\(神技)         0        20035      0
【神魔空间】/称号晋升   Smkj01x     20     29     〈·称号系统·〉\(元素)         0        20036      0

【神魔空间】/摩罗圣殿   Smkj01x     14     13      ★≮王者圣殿≯★         0        20015      0
【神魔空间】/逍遥谷     Smkj01x     20     10       ★≮龍門谷≯★         0        20028      0
【神魔空间】/幻冥界     Smkj01x     26     12       ★≮龍門冥界≯★         0        20016      0
【神魔空间】/盘龙阁     Smkj01x     31     17       ★≮龍門阁≯★         0        20017      0
【神魔空间】/生灵之源   Smkj01x     33     23      ★≮龍門之源≯★         0        20029      0

【神魔空间】/玛雅古城   Smkj01x     32     31      ★≮龍門古城≯★         0        20037      0
【神魔空间】/阎罗阁     Smkj01x     26     37       ★≮龍門雅阁≯★         0        20038      0
【神魔空间】/落鹰涧     Smkj01x     19     37       ★≮龍門残殿≯★         0        20037      0
【神魔空间】/十方炼狱   Smkj01x     11     34      ★≮龍門炼狱≯★         0        20039      0

1.gif 2.gif 3.gif 5.gif 4.gif 6.gif 8.gif 9.gif 7.gif QQ截图20200912203136.png QQ截图20200912203218.png QQ截图20200912203222.png QQ截图20200912203205.png QQ截图20200912203226.png QQ截图20200912203230.png QQ截图20200912203239.png游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
回复

使用道具 举报

0

主题

34

帖子

35

积分

新手上路

Rank: 1

积分
35
发表于 2020-9-12 20:36:12 | 显示全部楼层
找传奇版本,传奇教程就到301传奇论坛

回复

使用道具 举报

0

主题

51

帖子

54

积分

注册会员

Rank: 2

积分
54
发表于 2020-9-12 20:37:13 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!

回复

使用道具 举报

0

主题

27

帖子

28

积分

新手上路

Rank: 1

积分
28
发表于 2020-9-12 20:38:15 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!

回复

使用道具 举报

0

主题

42

帖子

43

积分

新手上路

Rank: 1

积分
43
发表于 2020-9-12 20:39:38 | 显示全部楼层
找传奇版本,传奇教程就到301传奇论坛

回复

使用道具 举报

0

主题

48

帖子

55

积分

注册会员

Rank: 2

积分
55
发表于 2020-9-12 20:40:53 | 显示全部楼层
找传奇版本,传奇教程就到301传奇论坛

回复

使用道具 举报

0

主题

130

帖子

165

积分

注册会员

Rank: 2

积分
165
发表于 2020-9-15 15:24:19 | 显示全部楼层
77777777777777777

回复

使用道具 举报

0

主题

32

帖子

88

积分

注册会员

Rank: 2

积分
88
发表于 2020-9-16 01:52:28 | 显示全部楼层
鬼地方个好地方

回复

使用道具 举报

0

主题

83

帖子

179

积分

注册会员

Rank: 2

积分
179
发表于 2020-9-22 19:03:40 | 显示全部楼层
找传奇版本,传奇教程就到301传奇论坛

回复

使用道具 举报

0

主题

7

帖子

13

积分

新手上路

Rank: 1

积分
13
发表于 2020-10-2 20:12:35 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!

回复

使用道具 举报