11 idc
查看: 152|回复: 5

传奇一条龙添加头盔进阶剧本,传奇开区时设置每次加百分之1 教程_传奇架设

[复制链接]

3098

主题

3137

帖子

5万

积分

管理员

Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100Rank: 100

积分
59403

最佳新人活跃会员热心会员推广达人灌水之王突出贡献优秀版主荣誉管理论坛元老

QQ
发表于 2020-10-21 18:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式


传奇一条龙开区时脚本中展示物品内观以及自定义物品特效方法说明

传奇一条龙开区时脚本中展示物品内观以及自定义物品特效方法说明 ,301传奇论坛传奇一条龙开区时脚本中展示物品内观以及自定义物品特效方法说明
  

[@main]

#IF

#SAY

 \ \

   头盔进阶 需要 装备一件加 40万元宝或者 40灵符 <查询进阶规则/@规则>\ \

   头盔进阶 需要 装备一件加 40万元宝或者 40灵符 <查询可进阶物品|243#点点神力1.1倍^243#点点神力1.2倍^243#点点神力1.3倍^243#一相之力^243#二相之力^243#三相之力>\ \

#ACT

OPENUPGRADEDLG 头盔进阶(头盔进阶)[@规则]

进阶之后  \

增添暴击元素  攻击危险增添元素  人物体力元素  物理危险减免元素   \

人物魔力元素  忽视目的防御元素  目的爆率元素  邪术危险减免元素  \

每次加百分之1 (可以进阶5次 ) \

进阶失败装备不消逝但所有属性清0  \[@UpgradeDlgItem]

#IF

CheckContainsTextList ..\QuestDiary\火星\头盔.txt <$DLGITEM.NAME>

#SAY

 \

您当前淬炼物品名称:<$DLGITEM.NAME>\

<元宝进阶/@元宝进阶>    <灵符进阶/@灵符进阶>

#ACT

#ELSEACT

RECLAIMITEM

MESSAGEBOX 错误\\当前物品克制进阶!

[@元宝进阶]

#IF

CHECKCUSTOMITEMVALUE -1 0 = 5

#ACT

MESSAGEBOX 当前装备已经进阶完成无须继续进阶

RECLAIMITEM

GOTO @MAIN

BREAK#IF

CheckContainsTextList ..\QuestDiary\火星\头盔.txt <$DLGITEM.NAME>

CHECKGAMEGOLD < 399999

#ACT

MESSAGEBOX 您的元宝不足无法进阶

RECLAIMITEM

GOTO @MAIN

BREAK#IF

CHECKCUSTOMITEMVALUE -1 0 < 5

CheckContainsTextList ..\QuestDiary\火星\头盔.txt <$DLGITEM.NAME>

CHECKGAMEGOLD > 399999

RANDOM 5

#act

CHANGECUSTOMITEMTEXT -1 [进阶次数]:

CHANGECUSTOMITEMTEXTCOLOR -1 251

CHANGECUSTOMITEMABIL -1 0 1 8

CHANGECUSTOMITEMABIL -1 0 2 0

CHANGECUSTOMITEMABIL -1 0 3 0

CHANGECUSTOMITEMVALUE -1 0 + 1

CHANGECUSTOMITEMABIL -1 0 0 254

GuildNoticeMsg 251 0 玩家『<$USERNAME>』进阶『<$DLGITEM.NAME>』装备乐成!!

gamegold - 400000

SetNewItemValue -1 0 + 1

SetNewItemValue -1 1 + 1

SetNewItemValue -1 2 + 1

SetNewItemValue -1 3 + 1

SetNewItemValue -1 4 + 1

SetNewItemValue -1 6 + 1

SetNewItemValue -1 7 + 1

SetNewItemValue -1 8 + 1

RECLAIMITEM

GOTO @MAIN

BREAK

#elseact

GOTO @失败检测[@失败检测]

#IF

CheckContainsTextList ..\QuestDiary\火星\头盔.txt <$DLGITEM.NAME>

#ACT

gamegold - 400000

CHANGECUSTOMITEMTEXT -1 [进阶次数]:

CHANGECUSTOMITEMTEXTCOLOR -1 251

CHANGECUSTOMITEMABIL -1 0 1 8

CHANGECUSTOMITEMABIL -1 0 2 0

CHANGECUSTOMITEMABIL -1 0 3 0

CHANGECUSTOMITEMVALUE -1 0 = 0

CHANGECUSTOMITEMABIL -1 0 0 254

SetNewItemValue -1 0 = 0

SetNewItemValue -1 1 = 0

SetNewItemValue -1 2 = 0

SetNewItemValue -1 3 = 0

SetNewItemValue -1 4 = 0

SetNewItemValue -1 6 = 0

SetNewItemValue -1 7 = 0

SetNewItemValue -1 8 = 0

MESSAGEBOX 进阶失败元宝扣除40万,装备返还

RECLAIMITEM

GOTO @MAIN

BREAK[@灵符进阶]

#IF

CHECKCUSTOMITEMVALUE -1 0 = 5

#ACT

MESSAGEBOX 当前装备已经进阶完成无须继续进阶

RECLAIMITEM

GOTO @MAIN

BREAK#IF

CheckContainsTextList ..\QuestDiary\火星\头盔.txt <$DLGITEM.NAME>

CHECKGAMEGIRD < 39

#ACT

MESSAGEBOX 您的灵符不足无法进阶

RECLAIMITEM

GOTO @MAIN

BREAK#IF

CHECKCUSTOMITEMVALUE -1 0 < 5

CheckContainsTextList ..\QuestDiary\火星\头盔.txt <$DLGITEM.NAME>

CHECKGAMEGIRD > 39

RANDOM 5

#act

CHANGECUSTOMITEMTEXT -1 [进阶次数]:

CHANGECUSTOMITEMTEXTCOLOR -1 251

CHANGECUSTOMITEMABIL -1 0 1 8

CHANGECUSTOMITEMABIL -1 0 2 0

CHANGECUSTOMITEMABIL -1 0 3 0

CHANGECUSTOMITEMVALUE -1 0 + 1

CHANGECUSTOMITEMABIL -1 0 0 254

GuildNoticeMsg 251 0 玩家『<$USERNAME>』进阶『<$DLGITEM.NAME>』装备乐成!!

GAMEGIRD - 40

SetNewItemValue -1 0 + 1

SetNewItemValue -1 1 + 1

SetNewItemValue -1 2 + 1

SetNewItemValue -1 3 + 1

SetNewItemValue -1 4 + 1

SetNewItemValue -1 6 + 1

SetNewItemValue -1 7 + 1

SetNewItemValue -1 8 + 1

RECLAIMITEM

GOTO @MAIN

BREAK

#elseact

GOTO @失败检测1[@失败检测1]

#IF

CheckContainsTextList ..\QuestDiary\火星\头盔.txt <$DLGITEM.NAME>

#ACT

GAMEGIRD - 40

CHANGECUSTOMITEMTEXT -1 [进阶次数]:

CHANGECUSTOMITEMTEXTCOLOR -1 251

CHANGECUSTOMITEMABIL -1 0 1 8

CHANGECUSTOMITEMABIL -1 0 2 0

CHANGECUSTOMITEMABIL -1 0 3 0

CHANGECUSTOMITEMVALUE -1 0 = 0

CHANGECUSTOMITEMABIL -1 0 0 254

SetNewItemValue -1 0 = 0

SetNewItemValue -1 1 = 0

SetNewItemValue -1 2 = 0

SetNewItemValue -1 3 = 0

SetNewItemValue -1 4 = 0

SetNewItemValue -1 6 = 0

SetNewItemValue -1 7 = 0

SetNewItemValue -1 8 = 0

MESSAGEBOX 进阶失败灵符扣除40,装备返还

RECLAIMITEM

GOTO @MAIN

BREAK

传奇一条龙跑环活动怎么写?传奇开区一条龙添加跑环任务教程

传奇一条龙跑环活动怎么写?传奇开区一条龙添加跑环任务教程 ,301传奇论坛传奇一条龙跑环活动怎么写?传奇开区一条龙添加跑环任务教程

回复

使用道具 举报

0

主题

20

帖子

22

积分

新手上路

Rank: 1

积分
22
发表于 2020-10-22 05:46:47 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!

回复

使用道具 举报

0

主题

36

帖子

38

积分

新手上路

Rank: 1

积分
38
发表于 2020-10-22 09:28:00 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!

回复

使用道具 举报

0

主题

24

帖子

26

积分

新手上路

Rank: 1

积分
26
发表于 2020-10-23 20:17:19 | 显示全部楼层
找传奇版本,传奇教程就到301传奇论坛

回复

使用道具 举报

0

主题

33

帖子

35

积分

新手上路

Rank: 1

积分
35
发表于 2020-10-23 21:55:12 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!

回复

使用道具 举报

0

主题

30

帖子

31

积分

新手上路

Rank: 1

积分
31
发表于 2020-10-24 05:34:35 | 显示全部楼层
找传奇版本,传奇教程就到301传奇论坛

回复

使用道具 举报